วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน
News image


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   
ได้กำหนดนโยบายการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2556
ภายใต้ชื่องานมหกรรมวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
พัฒนางานศิลปหัตถกรรม พร้อมน าสู่มาตรฐานสากล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกปี
เป็นการจัดเวทีกิจกรรมให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  ศิลปะ ดนตรี การแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมกิจกรรมสำหรับรองรับนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2556 ซึ่งกำหนดดำเนินการจัดงาน วันที่  5-กันยายน 2556
โดยใช้สนามแข่งขันของโรงเรียนในอำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีสำโรง
นั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน(นิรุธ...ภาพ/ข่าว)
รายละเอียด
แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปี 2556 (ฉบับแก้ไข)
ไฟล์แนบ
006472-1378090770-1.pdf
รายละเอียด
แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปี 2556
ไฟล์แนบ
006458-1378086359-1.pdf
รายละเอียด
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "มหกรรมวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนางานศิลปหัตถกรรมพร้อมนำสู่มาตรฐานสากล"
ไฟล์แนบ
006426-1377767481-1.pdf
รายละเอียด
เรียน เชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556 ภายใต้ชื่องาน "มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนางานศิลปหัตถกรรม พร้อมนำสู่มาตรฐานสากล"
ไฟล์แนบ
006534-1378175736-1.pdf
รายละเอียด
อนุญาตในหลักการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556
ไฟล์แนบ
006535-1378175935-1.pdf
(นิรุธ...ภาพ/ข่าว)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297
http://www.sukhothai2.go.th/top/
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสาร ฟังเพลง

ผู้ติดตาม

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน

 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เหตุผลที่ Google พัฒนา Googe Chroms OS
 • วิธีการติดตั้ง Windows 7 ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้ง CPU ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้งหน่วยความจำ ในรูปแบบวีดีโอ
 • มาดูวีดีโอแก้ปัญหาไวรัส Autorun.inf ด้วยตัวเอง
 • iPad First Look ในรูปแบบ Video
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Publisher 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Access 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Excel 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Word 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เรียนรู้พื้นฐานคอมฯ ( 45 Articles )
 • สอนใช้โปรแกรมออฟฟิค ( 110 Articles )
 • สอนใช้ Office 2010 ( 20 Articles )
 • สอนใช้ Internet & E-mail ( 18 Articles )
 • เรียนรู้ระบบเครือข่าย ( 21 Articles )
 • ตัดต่อหนัง เพลงด้วยตัวเอง ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริมที่จำเป็น ( 13 Articles )
 • สอนใช้ โฟโตช้อป Adobe Photoshop ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้ Windows 7 ( 67 Articles )
 • วิธีใช้งาน Facebook ( 19 Articles )
 • วิธีใช้งาน Twitter ( 18 Articles )
 • วิธีใช้งาน Google ( 12 Articles )
 • ที่มา http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial

  คลังบทความของบล็อก