ข่าวด่วน ทางการศึกษาวันนี้

 
  moe
moe
moe
สอศ.ปฐมนิเทศ ขรก.พลเรือนส.. 
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประชุมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ (16 ต.ค. 56)
moe

moe
เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชา.. 
           นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นาย Shigharu Kato เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ประเทศญี่ปุ่.. (16 ต.ค. 56)
moe

moe
ปลัด ศธ.รับมอบดอกไม้แสดงค.. 
           ปลัดฯ ศธ. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี จากสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (14 ต.ค. 56)
moe

moe
สอศ.จัดปฐมนิเทศครูอาสาสมั.. 
           นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศครูอาสาสมัครภูฏาน จำนวน 48 คน มาสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสอศ... (14 ต.ค. 56)
moe

moe
อาชีวะไทย-เยอรมนี สัมมนาว.. 
           สอศ.จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “Importance of work – based training along national standards : experiences from Germany and Thailand” ในงาน Worlddidac As.. (14 ต.ค. 56)
moe

moe
พิธีปฐมนิเทศเยาวชนโครงการ.. 
           พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๐ ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเยาวชนในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ณ.. (11 ต.ค. 56)
moe

moe
อาชีวะเจรจาเมียนมาร์ ร่วม.. 
           ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำทีมข้าราชการ สอศ. และสื่อมวล.. (11 ต.ค. 56)
moe

RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe

moe
  moe
moe
moeกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จัดโครงการมอบทุนวิจัย ลอรีอ..
11 ต.ค. 56
moe
moeขอเชิญชมรายการ Sci-Fighting : “ วิทย์ สู้ วิทย์” พุธที่ 16 ตุลาคม 2556
10 ต.ค. 56
moe
moeขอเชิญชมรายการ Sci-Fighting : “ วิทย์ สู้ วิทย์” พุธที่ 9 ตุลาคม 2556
9 ต.ค. 56
moe
moeคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวแลพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทา..
24 ก.ย. 56
moe
moeกบข.ประชาสัมพันธ์ “วารสารวันใส วัยสุข 2556”
23 ก.ย. 56
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moeประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 11/2556
4 ต.ค. 56
moe
moeประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
20 ก.ย. 56
moe
moeผลการตัดสินการประกวดเรียงความเนื่องในวาระ ๑๕๐ ปีพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา ..
13 ก.ย. 56
moe
moeประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 10/2556
10 ก.ย. 56
moe
moeประกาศเพิ่มเติม โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 1
29 ส.ค. 56
 
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
moeจ้างที่ปรึกษาโครงการอินเทอร์เน็ตสีขาว ประจําปีงบประมาณ 2556
27 ก.ย. 56
moe
moeจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเข้า..
27 ก.ย. 56
moe
moeจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจำปี2556
27 ก.ย. 56
moe
moeจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จานวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด ..
23 ก.ย. 56
moe
moeราคากลางโครงการเยาวชนเล่นหมากรุก สนุกด้วยการคิด คุณภาพชีวิตที่สดใส
19 ก.ย. 56
 
moe
RSS
moe

  moe
moe
moe
RSS
moe
moe
moe
moe
หารือกับหอการค้าไทย 
           ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และอธิการบดี ม.หอการค้าไทย เข้าหารือกับ รมว.ศธ.ในประเด็นความร่วมมือภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (16 ต.ค. 56)
 
moe

moe
ผลประชุม ก.ค.ศ. 
           นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2556 (15 ต.ค. 56)
 
moe

moe
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง.. 
           ครม.อนุมัติการจัดทำและลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เพื่อเน้นการอบรมครู-ระบบการสอนภาษาฝรั่งเศสในไทย (15 ต.ค. 56)
 
moe

moe
หลักสูตรนาฏศิลป์ 
           รมว.ศึกษาธิการ แถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นข่าวการตัดวิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรใหม่ และการยกเลิกการประมูลแท็บเล็ตในโซนที่ 3 (15 ต.ค. 56)
 
moe

moe
การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ.. 
           ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหาร วช.เข้าพบ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (14 ต.ค. 56)
 
moe

moe
ลงพื้นที่ชายแดนใต้ 
           นายจาตุรนต์ ฉายแสง เดินทางลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (13 ต.ค. 56)
 
moe

moe
ตระหนักรู้ด้านพลังงาน.. 
           การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันระ่หว่างกระทรวงศึกษาธิการ-พลังงาน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานตามทิศทางการพัฒนาประเทศ (11 ต.ค. 56)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อยกร่าง “แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต” (16 ต.ค. 56)
 
moe

moe
เสมา ๒ ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย .. 
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ.. (11 ต.ค. 56)
 
moe

moe
สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน 
           รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน (4 ต.ค. 56)
 
moe

moe
พิธีมอบรางวัลโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งท.. 
           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑ โดยมี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรว.. (3 ต.ค. 56)
 
moe

moe
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ ๒ 
           รมช.ศธ.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ ๒” แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ)รุ่นที่ ๓ (30 ก.ย. 56)
 
moe

RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
moe
RSS
moe

moe
moe
.pdfสรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย..   moe
11 ต.ค. 56
moe
.pdf8 นโยบายการศึกษา โดย รมว.ศธ. (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)..   moe
2 ส.ค. 56
moe
.pdfแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ..   moe
8 ก.ค. 56
moe
.pdfแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ..   moe
24 มิ.ย. 56
moe
.pdfข้อมูลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา..   moe
21 มิ.ย. 56
 
moe
RSS
moe

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสาร ฟังเพลง

ผู้ติดตาม

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน

 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เหตุผลที่ Google พัฒนา Googe Chroms OS
 • วิธีการติดตั้ง Windows 7 ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้ง CPU ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้งหน่วยความจำ ในรูปแบบวีดีโอ
 • มาดูวีดีโอแก้ปัญหาไวรัส Autorun.inf ด้วยตัวเอง
 • iPad First Look ในรูปแบบ Video
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Publisher 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Access 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Excel 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Word 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เรียนรู้พื้นฐานคอมฯ ( 45 Articles )
 • สอนใช้โปรแกรมออฟฟิค ( 110 Articles )
 • สอนใช้ Office 2010 ( 20 Articles )
 • สอนใช้ Internet & E-mail ( 18 Articles )
 • เรียนรู้ระบบเครือข่าย ( 21 Articles )
 • ตัดต่อหนัง เพลงด้วยตัวเอง ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริมที่จำเป็น ( 13 Articles )
 • สอนใช้ โฟโตช้อป Adobe Photoshop ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้ Windows 7 ( 67 Articles )
 • วิธีใช้งาน Facebook ( 19 Articles )
 • วิธีใช้งาน Twitter ( 18 Articles )
 • วิธีใช้งาน Google ( 12 Articles )
 • ที่มา http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial