วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับโล่ห์จาก ดร.เกษม สดงาม ผช.เลขาธิการ กพฐ.

กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2556ดร.เกษม สดงาม ผช.เลขาธิการ กพฐ.พล.ต.ต.รังสรรค์ คชไกร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย  นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับโล่ห์จาก ดร.เกษม สดงาม ผช.เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชููเกียรติการประเมินความสามารถการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2555 ได้แก่
นายจรูญ เขตบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ประธานเครือข่ายสองฝั่งยม 
นายยงยุทธ์  โกศัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)  
นายจำเริญ  สุวรรณประสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนระเบียง   
นายนิคม  แก้วสา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากสาน 
นายอุเทน  นะมิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้กำหนดนโยบายการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2556 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนางานศิลปหัตถกรรม พร้อมนำสู่มาตรฐานสากล”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นการจัดเวทีกิจกรรมให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
ศิลปะ ดนตรี การแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมกิจกรรมสำหรับรองรับนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2556 นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้กำหนดจัดงาน วันที่ 5-7 กันยายน 2556โดยใช้สนามแข่งขันของโรงแรมไพลินสุโขทัย โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ,โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง และโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสาร ฟังเพลง

ผู้ติดตาม

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน

 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เหตุผลที่ Google พัฒนา Googe Chroms OS
 • วิธีการติดตั้ง Windows 7 ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้ง CPU ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้งหน่วยความจำ ในรูปแบบวีดีโอ
 • มาดูวีดีโอแก้ปัญหาไวรัส Autorun.inf ด้วยตัวเอง
 • iPad First Look ในรูปแบบ Video
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Publisher 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Access 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Excel 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Word 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เรียนรู้พื้นฐานคอมฯ ( 45 Articles )
 • สอนใช้โปรแกรมออฟฟิค ( 110 Articles )
 • สอนใช้ Office 2010 ( 20 Articles )
 • สอนใช้ Internet & E-mail ( 18 Articles )
 • เรียนรู้ระบบเครือข่าย ( 21 Articles )
 • ตัดต่อหนัง เพลงด้วยตัวเอง ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริมที่จำเป็น ( 13 Articles )
 • สอนใช้ โฟโตช้อป Adobe Photoshop ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้ Windows 7 ( 67 Articles )
 • วิธีใช้งาน Facebook ( 19 Articles )
 • วิธีใช้งาน Twitter ( 18 Articles )
 • วิธีใช้งาน Google ( 12 Articles )
 • ที่มา http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial

  คลังบทความของบล็อก