วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

กลุ่มงานชื่อหนังสือวันที่ส่ง
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 4340.doc07 ก.ย. 2555-14:09
เรื่อง
หมายเหตุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 4336.pdf07 ก.ย. 2555-13:56
เรื่อง
หมายเหตุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 4335.pdf07 ก.ย. 2555-13:54
เรื่อง
หมายเหตุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 4331.pdf07 ก.ย. 2555-11:33
เรื่อง
หมายเหตุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 4328.zip07 ก.ย. 2555-11:19
เรื่อง
หมายเหตุ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ด่วนมาก4316.doc07 ก.ย. 2555-09:06
เรื่อง
หมายเหตุ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ด่วนมาก 4317.doc07 ก.ย. 2555-09:01
เรื่อง
หมายเหตุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 4324.pdf07 ก.ย. 2555-08:32
เรื่อง
หมายเหตุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 4290.pdf07 ก.ย. 2555-08:17
เรื่อง
หมายเหตุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 4260.pdf07 ก.ย. 2555-08:07
เรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสาร ฟังเพลง

ผู้ติดตาม

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แม่ไก่ใจดี

ก.พยัญชนะ

ก.พยัญชนะ

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน

 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เหตุผลที่ Google พัฒนา Googe Chroms OS
 • วิธีการติดตั้ง Windows 7 ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้ง CPU ในรูปแบบวีดีโอ
 • วิธีการติดตั้งหน่วยความจำ ในรูปแบบวีดีโอ
 • มาดูวีดีโอแก้ปัญหาไวรัส Autorun.inf ด้วยตัวเอง
 • iPad First Look ในรูปแบบ Video
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Publisher 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Access 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Excel 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft Word 2010
 • มีอะไรใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010
 • เปรียบเทียบ Office 2007 กับ Office 2010
 • เรียนรู้พื้นฐานคอมฯ ( 45 Articles )
 • สอนใช้โปรแกรมออฟฟิค ( 110 Articles )
 • สอนใช้ Office 2010 ( 20 Articles )
 • สอนใช้ Internet & E-mail ( 18 Articles )
 • เรียนรู้ระบบเครือข่าย ( 21 Articles )
 • ตัดต่อหนัง เพลงด้วยตัวเอง ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริมที่จำเป็น ( 13 Articles )
 • สอนใช้ โฟโตช้อป Adobe Photoshop ( 30 Articles )
 • เรียนรู้การใช้ Windows 7 ( 67 Articles )
 • วิธีใช้งาน Facebook ( 19 Articles )
 • วิธีใช้งาน Twitter ( 18 Articles )
 • วิธีใช้งาน Google ( 12 Articles )
 • ที่มา http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial